Менежментийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН МЕНЕЖЕР /Information Systems Managers/ 2014-08-06