Менежментийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 СУРТАЛЧИЛГАА, ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /Advertising sales agent/ 2014-08-06
2 СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР /Strategic Planning Managers/ 2014-08-06