Менежментийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР /Project Managers/ 2014-08-06
2 ТӨСЛИЙН АЖИЛТАН /Project staff, project expert/ 2014-08-06
3 ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЕНЕЖЕР /Planning Manager/ 2014-08-06