Менежментийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЕНЕЖЕР /Industrial Production Managers/ 2014-08-06