Мэдээллийн технологийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕР /Electronics engineers/ 2014-08-06
2 ЭЛЕКТРОНИКИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ГАРГАГЧ /Electronic drafters/ 2014-08-06
3 ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР /Communication engineers/ 2014-08-06
4 СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР /Network Engineer/ 2014-08-06
5 СҮЛЖЭЭНИЙ БОЛОН КОМПЬЮТЕРИЙН СИСТЕМИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ /Network and Computer systems administrators/ 2014-08-06
6 РАДИОГИЙН МЕХАНИКЧ /Radio mechanics/ 2014-08-06
7 МЭДЭЭЛЛИЙН БААЗЫН АДМИНИСТРАТОР /Database Administrators/ 2014-08-06
8 КОМПЬЮТЕРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН /Computer security specialists/ 2014-08-06
9 КОМПЬЮТЕРИЙН ПРОГРАММИСТ /Computer Programmers/ 2014-08-06
10 КОМПЬЮТЕРИЙН СИСТЕМИЙН ИНЖЕНЕР /Computer systems engineers / 2014-08-06
11 КОМПЬЮТЕР ЗАСВАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН /Computer support specialists/ 2014-08-06
12 КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР /Computer (hardware) engineers/ 2014-08-06
13 ГЭРЭЛ ЗУРАГ УГААГЧ /Photographic process workers/ 2014-08-06
14 ГРАФИК ДИЗАЙНЕР /Graphic designer/ 2014-08-06
15 ВЕБ МУЛЬТИМЕДИА ЗОХИОГЧ /Web, Multimedia Developers/ 2014-08-06
16 ВЕБ АДМИН /Web Administrators/ 2014-08-06
17 АУДИО, ВИДЕО ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКЧ /Audio and video equipment technicians/ 2014-08-06