Мэдээллийн технологийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 АУДИО, ВИДЕО ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКЧ /Audio and video equipment technicians/ 2014-08-06