Мэдээллийн технологийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ВЕБ МУЛЬТИМЕДИА ЗОХИОГЧ /Web, Multimedia Developers/ 2014-08-06
2 ВЕБ АДМИН /Web Administrators/ 2014-08-06