Мэдээллийн технологийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ГЭРЭЛ ЗУРАГ УГААГЧ /Photographic process workers/ 2014-08-06
2 ГРАФИК ДИЗАЙНЕР /Graphic designer/ 2014-08-06