Мэдээллийн технологийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 МЭДЭЭЛЛИЙН БААЗЫН АДМИНИСТРАТОР /Database Administrators/ 2014-08-06