Мэдээллийн технологийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 РАДИОГИЙН МЕХАНИКЧ /Radio mechanics/ 2014-08-06