Мэдээллийн технологийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 СҮЛЖЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР /Network Engineer/ 2014-08-06
2 СҮЛЖЭЭНИЙ БОЛОН КОМПЬЮТЕРИЙН СИСТЕМИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ /Network and Computer systems administrators/ 2014-08-06