Мэдээллийн технологийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР /Communication engineers/ 2014-08-06