Мэдээллийн технологийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕР /Electronics engineers/ 2014-08-06
2 ЭЛЕКТРОНИКИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ГАРГАГЧ /Electronic drafters/ 2014-08-06