Санхүү, эдийн засгийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН МЕНЕЖЕР /Risk management managers/ 2014-08-06
2 ЭДИЙН ЗАСАГЧ /Economists/ 2014-08-06
3 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /Investment Manager/ 2014-08-06
4 ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /Loan Officers/ 2014-08-06
5 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧИН /Appraiser, real estate/ 2014-08-06
6 ҮНЭТ ЦААСНЫ ДИЛЛЕР, БРОКЕР /Financial Broker, Dealer for Securities / 2014-08-06
7 ҮНЭТ ЦААС, ХӨРӨНГИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН АГЕНТ /Sales Agentfor Securities and Commodities/ 2014-08-06
8 ТӨСВИЙН ШИНЖЭЭЧ /Budget Analyst/ 2014-08-06
9 ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ /Tax Inspector/ 2014-08-06
10 СУДЛААЧ ЭДИЙН ЗАСАГЧ /Economists/ 2014-08-06
11 САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ /Financial Analyst/ 2014-08-06
12 САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР /Financial Manager, Branch or Department/ 2014-08-06
13 САНХҮҮГИЙН ЗАХИРАЛ /Chief Financial Officers/ 2014-08-06
14 НЯРАВ /Treasurer/ 2014-08-06
15 НЯГТЛАН БОДОГЧ /Accountant/ 2014-08-06
16 КАССИЙН НЯРАВ /Cashier/ 2014-08-06
17 ЗЭЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ /Credit analysts/ 2014-08-06
18 ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН /Insurance Specialist/ 2014-08-06
19 ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ /Customs officer/ 2014-08-06
20 БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЗАХИАЛГА ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН /Order clerks/ 2014-08-06
Нийт: 24 үр дүн
1 2  Дараах