Соёл урлагийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 АЛИАЛАГЧ /Laugher / 2014-08-06
2 АКРОБАТ ҮСРЭЛТИЙН ЖҮЖИГЧИН /Acrobatics / 2014-08-06
3 АГААРЫН ГИМНАСТИКЧ /Aerialist, posture-maker/ 2014-08-06