Спорт, биеийн тамирын салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ТЕННИСЧИН/Tennis player/ 2014-08-06
2 ТАМИРЧИН/Athletes and Sports Competitors/ 2014-08-06