Үйлдвэрлэлийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАР ШАЛГАГЧ /Quality control inspector/ 2014-08-06