Үйлдвэрлэлийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЗҮСЭГЧ, ХЭРЧИГЧ МАШИНЫ ОПЕРАТОРЧ /Cutting machine operator/ 2014-08-06