Үйлдвэрлэлийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 НООС ЯЛГАГЧ /Wool Sorter/ 2014-08-06
2 НООС УГААГЧ /Wool Washer/ 2014-08-06