Үйлдвэрлэлийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ОЁДОЛЧИН /Sewers, tailors/ 2014-08-06
2 ОЁДЛЫН МАШИНЫ ОПЕРАТОР /Sewing machine operators/ 2014-08-06