Үйлдвэрлэлийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 СҮЛЖИХ НЭХЭХ МАШИНЫ ОПЕРАТОР /Weaving machine operator/ 2014-08-06