Үйлдвэрлэлийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЦААСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МАШИНЫ ОПЕРАТОР /Wrap, box machine operator/ 2014-08-06