Үйлдвэрлэлийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ШААЗАН ВААРЧИН /Potters, Manufacturing/ 2014-08-06