Үйлчилгээний салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЗӨӨГЧ /Waitress/ 2014-08-06
2 ЗОЧИД БУУДАЛ, АМРАЛТЫН ГАЗРЫН УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /Hotel, motel, and Resort desk clerks/ 2014-08-06