Үйлчилгээний салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ИЛГЭЭМЖ ХҮРГЭГЧ /Рostal service mail carriers/ 2014-08-06
2 ИЛЛЭГ ЗАСАЛЧ /Massage Therapists/ 2014-08-06