Үйлчилгээний салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 МАНААЧ /Guard/ 2014-08-06
2 МАШИНЫ ЗОГСООЛЫН ЖУРАМ САХИУЛАГЧ /Parking Enforcement Workers/ 2014-08-06