Үйлчилгээний салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН /Postal service clerks/ 2014-08-06