Хууль, хууль сахиулах, онцгой байдлын салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН АЖИЛТАН /Anti-Corruption officer/ 2014-08-07
2 АВРАГЧ /Lifeguard/ 2014-08-07