Хөдөө аж ахуйн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЯМААЧИН /Goat herder/ 2014-08-07
2 ЭКОЛОГИЧ /Ecologists/ 2014-08-07
3 ШУВУУ СУДЛААЧ /Ornithologists/ 2014-08-07
4 ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР /Manager, Supervisors-Horticultural Workers/ 2014-08-07
5 ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭГЧ /Gardener/ 2014-08-07
6 ХҮЛЭМЖИЙН МЕНЕЖЕР /Greenhouse Manager/ 2014-08-07
7 ХАДЛАНЧ /Farmer/ 2014-08-07
8 ХОНЬЧИН /Shepherd/ 2014-08-07
9 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ФЕРМИЙН МЕНЕЖЕР /Farm, Ranch, and Other Agricultural Managers/ 2014-08-07
10 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИНЖЕНЕР /Agriculture engineers/ 2014-08-07
11 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ТРАКТОРЧИН /Agricultural Tractor Operator/ 2014-08-07
12 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН КОМБАЙНЧ /AgricultureCombine Operator/ 2014-08-07
13 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БАЙЦААГЧ /Agricultural Inspectors/ 2014-08-07
14 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИОТЕХНОЛОГИЧ /Agricultural biologist/ 2014-08-07
15 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ОПЕРАТОР /Agricultural equipment operators/ 2014-08-07
16 ҮР ТАРИАНЫ АЖ АХУЙН МЕНЕЖЕР /Crop Managers/ 2014-08-07
17 ҮХЭРЧИН /Cowboy/ 2014-08-07
18 УРГАМЛЫН ХОР ШҮРШИГЧ, АРИУТГАГЧ БОДИС ЦАЦАГЧ АЖИЛТАН /Pesticide handlers, Sprayers, and Applicators vegetation/ 2014-08-07
19 УРГАМАЛ СУДЛААЧ /Botanist, Plant Scientists/ 2014-08-07
20 УРГАМАЛ ХАМГААЛАЛ, ХОРИО ЦЭЭРИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Plant protection specialist/ 2014-08-07
Нийт: 48 үр дүн
1 2 3  Дараах