Хөдөө аж ахуйн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 АМЬТАН СУРГАГЧ /Animal trainers/ 2014-08-07
2 АМЬТАН СУДЛААЧ /Zoologist, Animal Scientists/ 2014-08-07
3 АНЧИН /Hunter and trapper/ 2014-08-07
4 АМЬТАН ҮРЖҮҮЛЭГЧ /Animal care workers/ 2014-08-07
5 АДУУЧИН /Horse herder/ 2014-08-07
6 АГРОНОМИЧ /Agronomist/ 2014-08-07