Хөдөө аж ахуйн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ФЕРМЕР /Farmers and Ranchers, Crop/ 2014-08-07