Хөдөө аж ахуйн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ОЙН АЖ АХУЙН МЕНЕЖЕР /Managers of Logging Workers/ 2014-08-07
2 ОЙН АЖ АХУЙН ТЕХНИКЧ /Foresters/ 2014-08-07
3 ОЙН ИНЖЕНЕР /Forest Engineer/ 2014-08-07