Хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүлзүйн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ОРЧУУЛАГЧ /Interpreter and translator/ 2014-08-07