Хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүлзүйн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 СЭТГҮҮЛЧ /Reporters and Correspondents/ 2014-08-07