Хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүлзүйн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ТЕХНИКЧ /Broadcast technicians/ 2014-08-07