Шинжлэх ухааны зарим салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ АУДИТОР /Environmental auditors/ 2014-08-07
2 ХӨРС СУДЛААЧ /Soil scientist/ 2014-08-07
3 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ХИМИЧ /Environmental chemist/ 2014-08-07
4 ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИЧ /Chemical technologist/ 2014-08-07
5 ХИМИЧ /Chemist/ 2014-08-07