Шинжлэх ухааны зарим салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЦАГ УУР СУДЛАЛЫН ИНЖЕНЕР /Meteorological Engineers/ 2014-08-07
2 ЦАГ УУРЧ /Atmosphericscientists/ 2014-08-07