Эрүүл мэндийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЭС СУДЛААЧ ЭМЧ/Citilog/ 2014-08-08
2 ЭЛЭГ ЦӨСНИЙ ЭМЧ/Hepatolog/ 2014-08-08
3 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТАН/Public Health Specialists/ 2014-08-08
4 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЕНЕЖЕР/Medical and Health Services Managers/ 2014-08-08
5 ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ СОГОГ ЗАСЛЫН ЭМЧ/Orthodontists/ 2014-08-08
6 ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ МЭС ЗАСЛЫН ЭМЧ/Oral and Maxillofacial Surgeons/ 2014-08-08
7 ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН/Medical equipment preparers/ 2014-08-08
8 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН/Medical assistants/ 2014-08-08
9 ЭМИЙН САНГИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН/Pharmacy aides/ 2014-08-08
10 ЭМ ЗҮЙЧ/Pharmacist, druggist / 2014-08-07
11 ЭХ БАРИХ, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭМЧ/Obstetricians and Gynecologists/ 2014-08-07
12 ШҮДНИЙ ЭМЧ/Dentists, General/ 2014-08-07
13 ЧИХ, ХАМАР ХООЛОЙН ЭМЧ/Audiologists/ 2014-08-07
14 ЦӨМИЙН АНАГААХ УХААНЫ ТЕХНОЛОГИЧ/Nuclear Medicine Technologists/ 2014-08-07
15 ЦАЦРАГ ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЭМЧ/Radiation Therapists/ 2014-08-07
16 ХЭТ АВИАН АППАРАТ АЖИЛЛУУЛАГЧ/Diagnostic Medical Sonographers/ 2014-08-07
17 ХЭЛ ЯРИАНЫ ЭМГЭГ СУДЛААЧ/Speech-Language Pathologists/ 2014-08-07
18 ХҮҮХДИЙН ЭМЧ/Pediatricians, General/ 2014-08-07
19 ХҮНСНИЙ ЭРҮҮЛ АХУЙЧ/Food technologists and hygiene/ 2014-08-07
20 ХҮНИЙ ИХ ЭМЧ/Medical Doctor/ 2014-08-07
Нийт: 40 үр дүн
1 2  Дараах