Эрүүл мэндийн салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЦӨМИЙН АНАГААХ УХААНЫ ТЕХНОЛОГИЧ/Nuclear Medicine Technologists/ 2014-08-07
2 ЦАЦРАГ ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЭМЧ/Radiation Therapists/ 2014-08-07