Харьяа байгууллагууд

Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Газар

http://ubbirj.ub.gov.mn/

Архангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://arkhangai.hudulmur-halamj.gov.mn/

Баян-Өлгий аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://bayan-olgii.hudulmur-halamj.gov.mn/

Баянхонгор аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://bayankhongor.hudulmur-halamj.gov.mn/

Булган аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://bulgan.hudulmur-halamj.gov.mn/

Говь-Алтай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://govi-altai.hudulmur-halamj.gov.mn/

Говьсүмбэр аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://govisumber.hudulmur-halamj.gov.mn/

Дархан-Уул аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://darkhan-uul.hudulmur-halamj.gov.mn/

Дорноговь аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://dornogovi.hudulmur-halamj.gov.mn/

Дорнод аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://dornod.hudulmur-halamj.gov.mn/

Дундговь аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://dundgovi.hudulmur-halamj.gov.mn/

Завхан аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://zavkhan.hudulmur-halamj.gov.mn/

Орхон аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://orkhon.hudulmur-halamj.gov.mn/

Сэлэнгэ аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://selenge.hudulmur-halamj.gov.mn/

Сүхбаатар аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://sukhbaatar.hudulmur-halamj.gov.mn/

Төв аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://tov.hudulmur-halamj.gov.mn/

Увс аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://uvs.hudulmur-halamj.gov.mn/

Ховд аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://khovd.hudulmur-halamj.gov.mn/

Хэнтий аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://khentii.hudulmur-halamj.gov.mn/

Хөвсгөл аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

http://khovsgol.hudulmur-halamj.gov.mn/
Нийт: 31 үр дүн
1 2  Дараах