Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-10-04
2 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-10-04
3 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-10-04
4 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-10-04
5 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-10-04
6 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-10-04
7 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-10-04
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-10-04
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-10-04
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-09-06
Нийт: 186 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах