Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-12-13
2 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-12-13
3 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-12-13
4 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-12-13
5 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-12-13
6 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-12-13
7 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-12-13
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-12-13
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-12-13
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-11-06
Нийт: 204 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах