Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-10-21
2 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-10-21
3 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-10-21
4 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-10-21
5 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-10-21
6 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-10-21
7 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-10-21
8 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-10-21
9 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-10-21
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-10-21
Нийт: 380 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах