Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-12-16
2 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-12-16
3 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-12-16
4 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-12-16
5 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-12-16
6 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-12-16
7 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-12-16
8 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-12-16
9 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-12-16
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-12-16
Нийт: 392 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах