Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
41 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-07-06
42 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-07-06
43 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-07-06
44 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-07-06
45 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-07-06
46 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-06-08
47 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-06-08
48 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-06-08
49 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-06-08
50 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-06-08
Нийт: 195 үр дүн